Sala Brand AB har en solid historie og tradisjon som kan spores tilbake til påbyggerindustrien på 1940-tallet. Enheten for brann- og redningskjøretøyer dannet eget selskap (Sala Brand AB) i 1995, hvor 40 ansatte har en omsetning på ca SEK 135 millioner. I dag er Sala Brand AB et moderne selskap som lever opp til markedets krav til kvalitet, teknologi, fleksibilitet og høyt servicenivå.


Selskapet utvikler og markedsfører redningskjøretøy og personlig verneutstyr. Sala Brand AB ser på seg selv som en totalleverandør på alt innen brann og redning, hvor de kan levere alle typer kjøretøy og tilbehør. Gjennom systematisk arbeidsmiljøarbeid utvikler og forbedrer de hele tiden sin virksomhet slik at de lever opp til sine kunders forventninger og krav samtidig som de setter kompetansen og trivselen til sine ansatte i fokus.


Produktene kjennetegnes av kvalitet, personlig håndverk i aluminium og rustfritt stål, driftssikkerhet i optimal funksjon, enkel håndtering og et tidsriktig, tiltalende eksteriørdesign. Deres evne til alltid å tilfredsstille spesielle ønsker med skreddersydde løsninger og sin høye grad av personlig service er også et tydelig kjennetegn. Teknisk utvikling skjer kontinuerlig i dialogen mellom deres kunder og de ansatte, og gjennom deres kundesupport, som opererer i hele Norden, sikrer de sitt langsiktige samarbeid med sine kunder etter hver leveranse.


Innovative løsninger innen funksjon, håndtering og driftssikkerhet har gjort selskapet til markedsleder på flere områder. Blant deres unike løsninger som de har lansert opp gjennom årene finner du programmerbare styringssystemer, automatiske slokkesystemer, berøringsskjerm med informasjonsdisplay og klimabeskyttet utstyr på gangbare tak med fjernstyrt utstyr.


Kundene er i hovedsak kommuner, flyplasser og industribrannvesen.


Sala Brand AB har sertifiserte kvalitets- og miljøstyringssystemer i henhold til standardene ISO 9001 og ISO 14001.